Veteriner Hekimleri Ara
       
Site İçi Ara

BLOG

Şu anda "SAKARYA'DA MESLEĞIMİZ VE SON 35 YIL" sayfasını inceliyorsunuz
SON EKLENEN İÇERİKLER
BOTİLİSMUS
30-11-2019
Hükümet Veterineri Bölüm 2
08-10-2019
Yemlerini bol bol veriyoruz ama hayvanlarımız kilo almıyor?
17-09-2019
Hükümet Veterineri Bölüm 1
27-08-2019
Hayvanım doğum yaptı ama etenini(eşini,sonunu) atamadı.ne yapmalıyız?
23-08-2019
Koyunculuk yapmak istiyorum. Artıları ve eksileri nelerdir?
23-08-2019
Hükümet Veterineri
24-07-2019
DEZENFEKSİYONUN ÖNEMİ VE DEZENFEKTAN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN[...]
16-07-2019
BLOG YAZILARI

SAKARYA'DA MESLEĞIMİZ VE SON 35 YIL

Vet.Hek.Timur DEMİR 04-01-2019

SAKARYA'DA MESLEĞIMIZİN SON 35 YILINA BAKIŞ

Bölüm 1.

Sanırım hem resmi çalışmış,kamuda çalışırken muayenehane açmış,kamudan emekli olup  halen klinik bazda mesleğini icra eden  odamızın en eski üyesiyim.Tabii ki benden yaşça büyük olup halen hayatta olan daha eski üye  ama emekli olmuş meslektaşlarımın da  izni ile bu ilk yazımda ilimizde Veteriner Hekimlik mesleğinin kısa bir tarihini yazmak  görevi bana düşmektedir.En azından benim Sakarya da mesleğimi  yaptığım 35 yıllık bir perspektifi yeni meslektaşlarıma anlatmak isterim.


Ben 1983 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdikten sonra Dünya Bankası ile Tarım ve Hayvancılık bakanlığı arasındaki özel bir protokol ile görevlendirilen özel kadro alınan 500 Veteriner Hekimden bir tanesi olarak 1984 yılında Sakarya Veteriner Müdürlüğü'nde görevime başladım. Bu 25 yılı sürecek olan Brucella  Projesiydi. Ülkemizde son derece yüksek prevelansda seyreden bu hastalığı kontrol altına almak amacıyla hazırlanmış bir projeydi.


Sakarya da mesleğimin ilk yıllarında gördüğüm ve Veteriner Müdürlüğünün çok önem verdiği çalışma Sığır Suni Tohumlama çalışmalarıydı. Gerek Suni tohumlama yapan teknisyenleriyle ve gerekse bazı merkezi köylerde bulunan boğa depolarıyla ırk ıslahına büyük önem verilerek çalışılmaktaydı. Tabiiki bunları anlatırken fedakâr meslektaşlarımızdan bahsetmek isterim. Bugün hayatta olmayan İl Veteriner  Müdürü Mustafa Macaroğlu ,Hayvan Sağlığı Şube Müdürü  Hayri Turgut, Turgut Çelikel, Ahmet Günay, Yılmaz Asasoğlu, halen hayatta olan  Orhan Orel,Osman Bakış, Murat Kuloğlu, Suat Albostan, Göksel Albostan, Ahmet Kadıoğlu, Veteriner Teknisyenlerimizden Rahmetli Mesut Sayın,Osman Ekinci, halen sağ olan Mustafa Boydak,Recep Mazgal,Enver uzun ,Hasan Gezgüç Veteriner Müdürlüğü sonra adı Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak değişmiş olan  Veteriner  teşkilatının  fedakar çalışanları olarak tarihe geçmişlerdir.Tabiiki burada isimlerini yazamadığım ilçe Veteriner teşkilatlarında çalışan kıymetli meslektaşlarımız da  beni affetsinler.


Mesleğimin ilk yıllarında ilimizde mesleğimiz tamamen kamuya ait bir meslek görünümündeydi. Yani meslektaşlarımız  İl ve İlçe Veteriner Müdürlükleri,Belediye Veteriner Müdürlükleri  bünyesinde çalışmaktaydı.Burada  tümende görevli  rahmetli Albay  Veteriner Hekim Bayram Bahadıroğlundan da söz etmek gerekir.Bayram Bahadıroğlu emekli olup daha sonra Adavet adlı muayenehane açmıştır.Kendisi kliniğini sonradan meslektaşlarımız  Aziz ve Asalet Sıncı ya devretmiştir.


İlimizde 1970-2000 yılları  arasında başta Et Balık Kurumu Mezbahası olmak üzere , Belediyelere ve özel sektöre ait çok sayıda mezbaha bulunmaktaydı.Sakarya önemli bir Besi Hayvanı merkezi konumundaydı.Gerek büyük besi çiftlikleri ve gerekse köylerdeki aile besiciliği sakarya ekonomisine  büyük katkı yapmaktaydı.Çünki bu kesilen hayvanlar tamamen il dışına sevk edilmekteydi.Örneğin sadece bugün artık bulunmayan  Serdivan mezbahanesinde  sadece bir et tüccarının  günde 1000 adede varan hayvanı kesilmekteydi.400 -500 lü adetler için az oldu denirdi ve kesimler gece gündüz devam etmekteydi.Günümüzde yeni yerleşim yeri olarak açılan Yazlık ve Aralık köy lerinde ve yakınındaki ahırlarda köy hayvanı hariç  25.000 civarında besi sığırı bulunmaktaydı.Buraya şap aşısına giden ekiplerimiz 5-6 günde ancak bitirebilirlerdi.Gerek Sakarya da ve gerekse il  dışından gelen besi materyalleri bu mezbahalarda kesilip İstanbul pazarına sevk edilmekteydi.


Sakarya hem büyükbaş hayvan besiciliğinde hemde kültür ırkı sığır yetiştiriciliğinde bir zamanlar çok yüksek kapasitelerle üretim  yapmış  bir ildir.Daha sonra zaman içinde büyük besi ahırlarının çoğu kapanmış besicilik azalmıştır.Son yirmi yılda ilimizde Broiler besiciliğinin artması ile bu alanda çok sayıda meslekdaşımız çalışmaya başlamıştır.Günümüzde kanatlı sektörü Sakarya için son derece önemli hale gelmiştir. 2006 yılında kamu görevimden emekli olmadan önce bizzat benim yaptığım bir çalışma da Sakarya ili Beyaz et üretiminde ülke üretiminin % 20 sini karşıladığı sonucu çıkmıştır.


Tabiidir ki hayvancılıkta son derecede yüksek kapasitede üretim yapılan Sakarya ilinin  bugünki durumu aynı zamanda sosyoekonomik başka bir değerlendirmenin de  konusudur .

 


O.Timur DEMİR

PW | SR | 2024