Veteriner Hekimleri Ara
       
Site İçi Ara
HAKKIMIZDA

Sakarya Veteriner Hekimleri Odası, Sakarya sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacı ile 6343 sayılı kanuna göre kurulmuş, mesleki bir kuruluştur.

Duyuru ve Haberler   

Misyon & Vizyon

  • Misyonumuz;Sosyal, siyasal, dini ve etnik farklılık gözetmeksizin, meslektaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak, veteriner hekimlik mesleğinin çalışma alanları ile ilgili toplum bilincini artırmak.
  • Bilimsel yöntemlerden sapmadan, deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek, yeterli ve kaliteli hizmetin verilebilmesi için mesleki gelişimi her alanda desteklemek ve denetlemek.
  • Meslektaşlar arasında sosyal, kültürel ve mesleki ilişkilerin artmasını sağlayan projeler oluşturmak.
  • Mesleğimizi dışa bağımlılıktan kurtarıp ulusal güvenliği ve tam bağımsızlığı pekiştiren stratejik bir konuma getirerek, ülkemizin kalkınmasına yardımcı olmak. Tüm sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, Ülkemizin ve mesleğimizin her anlamda kalkınması için mücadele etmek.
  • Meslektaşlarımızın meslek odalarımıza üye olmalarının zorunlu değil gerekli olduğunu gösterecek hizmetlerde ve faaliyetlerde bulunmak.
  • Vizyonumuz; Şeffaf, denetlenebilir, ulaşılabilir, eleştiri ve önerliere açık.
  • Meslektaşlarımızın kendisini ifade edebilmesi için uygun mesleki ve demokratik platformlar oluşturan.
  • Tüm meslektaşlarımızı kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın aynı çatı altında toplayan.
  • Mesleki etik ve deontolojiye bağlı kalarak, ceza değil, çözüm odaklı sonuç arayan.
PW | SR | 2024