Veteriner Hekimleri Ara
       
Site İçi Ara

YÖNETMELİKLER

ANA SAYFA | YÖNETMELİKLER
Şu anda "YÖNETMELİKLER" sayfasını inceliyorsunuz
HIZLI ERİŞİM
GÜNCEL HABERLER
Tarım ve Orman Bakanlığı Ziyareti
Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Yıldırım Çakmak ve diğer odaların başkanları, Tarım ve Orman[...]
Türk Veteriner Hekimleri Birliği[...]
Sakarya Veteriner Hekimleri Odası olarak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Oda Başkanları Toplantına[...]
Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne[...]
Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Yıldırım ÇAKMAK ve beraberindeki heyet, Sakarya Tarım[...]
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin[...]
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin[...]
Arıcılık Yönetmeliği
Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere[...]
Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların[...]
Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
Deneysel Ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah[...]
Ev Ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak[...]
Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri[...]
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Ve Sürdürülebilir[...]
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik
Gıda Hijyeni Yönetmeliği
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte[...]
Gıda Ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair[...]
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma Ve Denetleme Usul Ve Esasları[...]
Hayvan Ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim Ve Veteriner Kontrollerine[...]
Hayvanlarda Soy Kütüğü Ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında[...]
Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı Ve Korunması Yönetmeliği
Hayvanların Tanımlanması İle Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama[...]
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları[...]
Koyun Ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi[...]
Kuluçkahane Ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili Ve İzlenmesi Yönetmeliği
Sperma, Ovum Ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş Ve Çalışma[...]
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama Ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında[...]
Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin[...]
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere[...]
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine[...]
Veteriner Hekim Muayenehane Ve Poliklinik Yönetmeliği
Veteriner Teşhis Ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik
Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik
Yem Hijyeni Yönetmeliği
Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma Ve Analiz Metotlarına Dair[...]
Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında[...]
Yurt İçinde Canlı Hayvan Ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında[...]
Zoonozlar Ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç Ve Gıda[...]
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme[...]
PW | SR | 2024